Əgər əmanət etmək lazımdırsa, onda əməliyyat müddəti minimal olacaq. –